დ. გ. ბართაია - ფოტო

დ. გ. ბართაია - ლექსები, პოემები 4

46