ქეთი ( რა ხუთი სიმბოლო ვეჟო) - ლექსები, პოემები 4

16