ნატა ლეონე  - ფოტო

ნატა ლეონე - პროზაული ნაწარმოებები 3