ოკუჯავა საბა - ფოტო

ოკუჯავა საბა - ლექსები, პოემები 4

322