მიხაილ ედიშერაშვილი - ფოტო

მიხაილ ედიშერაშვილი - ლექსები, პოემები 3