აკაკი წერეთელი - ფოტო

აკაკი წერეთელი - ლექსები, პოემები 89

300659