ჯაბა გორგილაძე - ფოტო

ჯაბა გორგილაძე - ლექსები, პოემები 42