გრიგოლ აბაშიძე - ფოტო

გრიგოლ აბაშიძე - ლექსები, პოემები 37