თამაზ ბაძაღუა - ფოტო

თამაზ ბაძაღუა - ლექსები, პოემები 56