თეა მორთულაძე - ფოტო

თეა მორთულაძე - ლექსები, პოემები 30