გენრი დოლიძე - ფოტო

გენრი დოლიძე - ლექსები, პოემები 49