ქეთი თუთბერიძე - ფოტო

ქეთი თუთბერიძე - ლექსები, პოემები 41