ნინიკო სირაძე - ფოტო

ნინიკო სირაძე - ლექსები, პოემები 94