ნიკო სამადაშვილი - ფოტო

ნიკო სამადაშვილი - ლექსები, პოემები 108