ლელა სამნიაშვილი - ფოტო

ლელა სამნიაშვილი - ლექსები, პოემები 74