კახა გორგაძე - ფოტო

კახა გორგაძე - ლექსები, პოემები 72