რაფიელ ერისთავი - ფოტო

რაფიელ ერისთავი - ლექსები, პოემები 91