გიორგი ტაბიძე ( ვიპერი ) - ლექსები, პოემები 79

308