ზაზა მაღულარია - ფოტო

ზაზა მაღულარია - ლექსები, პოემები 114