პაატა აბაშიძე - ფოტო

პაატა აბაშიძე - ლექსები, პოემები 102

2051