დათო ბოდბისხეველი - ფოტო

დათო ბოდბისხეველი - ლექსები, პოემები 49

107